Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2016./2017.2017./2018.

Nazad na popis predmeta zavoda

Learning outcomes:

Author Miriam Arambašić

Tablica uspješnosti studenata u ak. godini 2014./2015.

Aktivnost studenta Broj studenata koji je ostvario minimum bodova, tj. time uspješno položio aktivnost
Pohađanje nastave (Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)) Broj studenata
Ukupni broj studenata upisanih na predmet u ovoj ak. godini
Postotak studenata
0%
Laboratorijske vježbe (LV) Broj studenata
Postotak studenata
0%
Konstrukcijske vježbe (KV) Broj studenata
Postotak studenata
0%
1. Kontrolna zadaća Broj studenata
Postotak studenata
0%
2. Kontrolna zadaća Broj studenata
Postotak studenata
0%

Povezivanje ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

0
ECTS
0
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
0%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

0
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
0
ECTS

0
Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

0
Max

0
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
0
ECTS

0
Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

0
Max

0
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
0
Σ ECTS
0
Nisu svi ishodi odabrani! Σ Max
0
Nazad na popis predmeta zavoda