Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Internet objekata DRdKb3-03

ECTS 7 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 130640 149745 149746

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

JOB JOSIP, nositelj
GRBIĆ RATKO, nositelj
GRBIĆ RATKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Studente upoznati s osnovnim teorijskim znanjima i praktičnim vještinama iz područja Interneta objekata te ih osposobiti za samostalan i timski rad na projektima prikupljanja, pohranjivanja, obrade i vizualizacije podataka u skladu s paradigmom Interneta objekata.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija

Sadržaj

Uvod u Internet objekata (engl. Internet of Things - IoT). IoT tehnologije (elementi, sklopovi, komunikacija, platforme i razvojna okruženja). IoT arhitektura i infrastruktura. Sklopovski zasnovani objekti. Prikupljanje i pohranjivanje podataka (mehanizmi, protokoli, aplikacije i usluge). Pristup podacima. Korisnička sučelja i načini prikazivanja podataka. Razumijevanje konteksta. Sigurnost u IoT sustavima. Primjena Interneta objekata: industrija, meteorologija, poljoprivreda, medicina, pametne kuće, pametni gradovi.

Vrste izvođenja nastave

predavanjasamostalni zadacilaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Bahga, A; Madisetti V. Internet of Things: A Hands-on-Approach, Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014.

2. A. Bahga, V. Madisetti, Internet of Things: A Hands-on-Approach, Arshdeep Bahga & Vijay Madisetti, 2014.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. Dieter Uckelmann, Mark Harrison, Florian Michahelles, Architecting the Internet of Things, Springer, 2011.

2. Charalampos Doukas, Building Internet of Things with the Arduino: 1, CreateSpace Independent Publishing Platform, 2012.

3. H. Zhou, The Internet of Things in the Cloud: A Middleware Perspective, Boca Raton, CRC Press, 2012.

4. A. McEwen, Hakim Cassimally, Designing the Internet of Things, John Wiley & Sons, 2013.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Procijeniti i obrazložiti prikladnost elemenata zadanog IoT sustava.

2. Procijeniti prikladnost alata za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava u konkretnom projektu.

3. Izraditi vlastito programsko rješenje uz primjenu više odgovarajućih biblioteka za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavu.

4. Predložiti dizajn IoT sustava za zadani jednostavni problem.

5. Primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekata.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

30
ECTS
1
- Procijeniti i obrazložiti prikladnost elemenata zadanog IoT sustava.Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Procijeniti prikladnost alata za razvoj programskog koda mikroupravljačkog sustava u konkretnom projektu.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

5
Max

10
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Izraditi vlastito programsko rješenje uz primjenu više odgovarajućih biblioteka za upotrebu senzora u mikroupravljačkom sustavu.Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

5
Max

10
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- Predložiti dizajn IoT sustava za zadani jednostavni problem.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Izrada seminarskog rada Broj radnih sati
60
ECTS

2
- Primijeniti teorijske osnove u izradi jednostavnog sustava interneta objekata.Seminarski rad Prezentacija seminarskog rada Min

15
Max

30
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100