Sveučilišni diplomski studij

Nazad   Raspored   Engleski

Internet programiranje DRcdKb2-02

ECTS 7 | P 45 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149747 149748 | Akademska godina: 2017./2018.

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

VDOVJAK KREŠIMIR, suradnik
NENADIĆ KREŠIMIR, nositelj
LUKIĆ IVICA, suradnik
KÖHLER MIRKO, suradnik
KRPIĆ ZDRAVKO, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s načinom rada usluga vezanih za pristup Internetu te razvojem istih tehnologija kroz povijest. Upoznavanje studenata s načinom rada HTTP usluga i zaštitom. Prikaz modernih klijentskih i poslužiteljskih tehnologija pomoću kojih je moguće izraditi dinamičke i moderne web stranice.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Osnovni pojmovi i razvoj Interneta. Mrežne adrese i dodjeljivanje imena računala, URL, DNS poslužitelji. Osnove mrežnog programiranja: model stranka-poslužitelj i drugi modeli, sustavska podrška mrežnom načinu rada. Osnovne mrežne usluge (telnet, ftp, www) i protokoli (TCP/IP). Pristup Internetu: SLIP, PPP. World wide web: osnove, preglednici, pretraživanje. Sigurnost Interneta: nametnici i zaštita. Pristup izradi www dokumenata. Tehnologije na klijentskoj strani: HTML (sintaksa, standardna struktura, hipertekst, oblici), kaskadni stilovi, osnove JavaScripta, JavaScript i HTML, dinamički dokumenti s JavaScriptom, JavaAppleti, XML, DHTML. Tehnologije na strani poslužitelja: CGI, servleti, PHP, ASP i ASP.NET, cookies. database access through the web (PHP/SQL). Web portali. Izrada i primjeri primjene web aplikacija.

Vrste izvođenja nastave

predavanjaauditorne vježbelaboratorijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Lukić, Ivica; Köhler, Mirko. Osnove Internet programiranja, 2011.

2. Sebesta, R.W. Programming the World Wide Web (2nd Ed.). Addison-Wesley, Boston, MA, 2004.


Pretraži literaturu na:

Dopunska literatura

1. T. Powell, Thomas, Web Design: The Complete Reference. Berkeley, Osborne/McGraw-Hill, NY, 2000.

2. M. Hall, L. Brown; Core Web programming, A Sun Microsystems Press/Prentice Hall PTR Book, New York, NY, 2001.

3. K. Kalata, Internet Programming, Thompson Learning, London, 2001.

4. F. Halsall, Computer Networking and the Internet (5th Ed.), Addison-Wesley, Boston, MA, 2005.

5. H. Deitel, P. Deitel, T. Nieto, K. Steinbuhler, The Complete Wireless Internet and Mobile Business Programming Training Course, Prentice Hall, New York, NY, 2003.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. objasniti način komunikacije između web preglednika i poslužitelja, usporediti različite web tehnologije i pristupe u izradi web stranica

2. usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata

3. identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice

4. izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinu

5. analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije za izradu web aplikacije i predvidjeti moguća proširenjaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

75
ECTS
2.5
- objasniti način komunikacije između web preglednika i poslužitelja, usporediti različite web tehnologije i pristupe u izradi web stranica- usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata- identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice- izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinu- analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije za izradu web aplikacije i predvidjeti moguća proširenjaPredavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

6
Max

10
Rješavanje zadataka Broj radnih sati
51
ECTS

1.7
- usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata- identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice- izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinu- analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije za izradu web aplikacije i predvidjeti moguća proširenjaKontrolne zadaće (pismeni ispit) Provjera riješenih zadataka Min

15
Max

30
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata- identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice- izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinu- analizirati i riješiti konkretan problem, kombinirati različite tehnologije za izradu web aplikacije i predvidjeti moguća proširenjaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

15
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
54
ECTS

1.8
- objasniti način komunikacije između web preglednika i poslužitelja, usporediti različite web tehnologije i pristupe u izradi web stranica- usporediti različite tehnologije i upotrijebiti ih u izradi web dokumenata- identificirati klijentske i poslužiteljske tehnologije i odabrati odgovarajuće tehnologije za izradu specifičnog zadatka u obliku web stranice- izabrati odgovarajući način pristupa bazi podataka preko weba, razviti vlastito rješenje u obliku web stranice i poslužiteljske i klijentske funkcionalnosti u smislenu cjelinuUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

20
Max

40
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100