Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Osiguranje kakvoće programske podrške DRac3-03

ECTS 7 | P 30 | A 15 | L 15 | K 0 | ISVU 149788

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

BLAŽEVIĆ DAMIR, nositelj
ROMIĆ KREŠIMIR, suradnik
GALBA TOMISLAV, suradnik

Ciljevi predmeta

Polaznicima pružiti uvid u načine utvrđivanja kvalitete softvera, proces osiguranja kvalitete, metrike i upravljanje životnim ciklusom. Upoznati polaznike s načinima i tehnikama za upravljanje razvojem softvera, izradu, implementaciju, testiranje i umirovljenje.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis druge godine studija.

Sadržaj

Organizacija programa osiguranja kvalitete softvera. Menadžment kvalitete procesa. Kriza softvera. Standardizacija osiguranja kvalitete. Cijena kvalitete softvera. Statička i dinamička analiza primijenjena na osiguranje kvalitete. Pouzdanost softvera. Menadžment pouzdanosti softvera. Testiranje softvera. Održavanje softvera i menadžment konfiguracije.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. A. S. Tanenbaum, Structured Computer Organization, 7th ed., Prentice-Hall, New Jersey, 2005

2. J. Schauffele, “Automotive Software Engineering: Principles, Processes, Methods, and Tools”, SAE International, 2005.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. N. Navet, F. Simonot-Lion (Editors), “Automotive Embedded Systems Handbook”, CRC Press, 2009.

2. E. Cochlovius, A. Stiegler. Frame-synchronous, distributed video-decoding for in-vehicle infotainment systems. 2011 IEEE International Conference on Consumer Electronics-Berlin (ICCE-Berlin). 2011.

3. E. Cochlovius, D. Dodge, S. Acharya. The Multimedia Engine MME-a Flexible Middleware for Automotive Infotainment Systems. Consumer Electronics, 2008. ICCE 2008. Digest of Technical Papers. International Conference on. IEEE, 2008.

4. R. Pressman, Software engineering, McGraw-Hill, 1987.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Razlikovati i prepoznati načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver).

2. Prepoznati, razlikovati i primjeniti postojeće norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju.

3. Procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse

4. Izraditi projektnu dokumentaciju za razvoj softvera.

5. Organizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške.

6. Osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrške.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV)

42
ECTS
1.4
- Razlikovati i prepoznati načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver).- Prepoznati, razlikovati i primjeniti postojeće norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju.- Procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse.- Prepoznati, razumjeti i opisati inženjerske procese i praksu koji se koriste u industriji automobilske programske podrške i primijeniti ta razumijevanja na dizajn, implementaciju i testiranje sustava automobilske programske podrške.Predavanja (PR), Auditorne vježbe (AV), Laboratorijske vježbe (LV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

0
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Razlikovati i prepoznati načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver).- Procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse.- Oorganizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji. - Osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji.- Prepoznati, razumjeti i opisati inženjerske procese i praksu koji se koriste u industriji automobilske programske podrške i primijeniti ta razumijevanja na dizajn, implementaciju i testiranje sustava automobilske programske podrške.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

8
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
48
ECTS

1.6
- Razlikovati i prepoznati načine određivanja kvalitete računalne podrške (softver).- Prepoznati, razlikovati i primjeniti postojeće norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju.- Procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse.- Oorganizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji. - Osmisliti, isplanirati i izvršiti testiranje računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji.- Prepoznati, razumjeti i opisati inženjerske procese i praksu koji se koriste u industriji automobilske programske podrške i primijeniti ta razumijevanja na dizajn, implementaciju i testiranje sustava automobilske programske podrške.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- Prepoznati, razlikovati i primjeniti postojeće norme za razvoj softvera u konkretnom slučaju.- Procijeniti složenost projekta računalne podrške i odrediti potrebne resurse.- Oorganizirati, voditi, sudjelovati u timu za izradu računalne podrške za primjenu u automobilskoj industriji. - Prepoznati, razumjeti i opisati inženjerske procese i praksu koji se koriste u industriji automobilske programske podrške i primijeniti ta razumijevanja na dizajn, implementaciju i testiranje sustava automobilske programske podrške.Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

6
Max

20
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
180
Σ ECTS
6
Σ Max
100