Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Multimedijski sustavi DKAB2-01

ECTS 7 | P 45 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149761

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Nastavnici na predmetu

RIMAC-DRLJE SNJEŽANA, nositelj
VRANJEŠ MARIO, suradnik
VRANJEŠ DENIS, suradnik

Ciljevi predmeta

Upoznati studente s metodama i međunarodnim normama za kompresiju multimedijskih signala te ih osposobiti za njihovu primjenu u različitim aplikacijama.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Uvod: područja primjene multimedije. Osnove ljudske vizualne i audio percepcije s aspekta utjecaja na kompresiju videa i audia. Prezentacija slike na računalu; sustavi boja. Formati digitalne slike. Metode kompresije: entropijske (Runlength, Huffman, aritmetičko, LZW), prediktivne, transformacijske (FFT, DCT, DWT). Norme za kodiranje mirne slike: JPEG i JPEG2000. Digitalizacija videa, norme za kompresiju videa: MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263, H.264, H.265, SVC. Svojstva i modeliranje govornog signala. Algoritmi i norme za kompresiju govora. Digitalizacija audio signala, kodiranje audia. MPEG-7 i MPEG-21 norme. Paketni prijenos audia i videa. Multimedijski prijenos širokopojasnim mrežama. Multimedija u mobilnim komunikacijama. Komunikacijski protokoli za multimediju, osiguranje kvalitete usluge.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Komentari

Nastava se može izvoditi na engleskom jeziku

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Li, Ze-Nian ;M.Drew; Mark S., Liu, Jiangchuan. Fundamentals of Multimedia. Springer 2014.

2. S. Rimac-Drlje, M. Vranješ, D. Vranješ: Multimedijski sustavi, priručnik za laboratorijske vježbe, Sveučilište u Osijeku, 2013.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. I.E.G. Richardson: H.264 and MPEG-4 video compression, John Wiley & Sons, 2003.

2. R.C. Gonzales, R.E. Woods: Digital Image Processing, Pearson Prentice Hall, New Jersey, 2008.

3. Jans-Reiner Ohm: Multimedia Signal Coding and Transmission (Signals and Communication Technology), Springer, 2015.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. nabrojati i grupirati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia, te objasniti i primijeniti jedan ili više postupaka za kompresiju bez gubitaka

2. opisati glavne značajke ljudskog vizualnog sustava; objasniti i primijeniti norme za kodiranje mirne slike JPEG i JPEG2000

3. objasniti osnovne algoritme koji se primjenjuju u kodiranju videa; odabrati parametre i primijeniti kodere za kodiranje videa prema MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263 i H.264 normama

4. razviti algoritme za obradu mirne slike i videa za različite primjene

5. opisati karakteristike govornog signala i ljudskog audio sustava; objasniti i usporediti osnovne algoritme za kodiranje govora i audia

6. odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijama

7. odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijamaTablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

60
ECTS
2
- nabrojati i grupirati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia, te objasniti i primijeniti jedan ili više postupaka za kompresiju bez gubitaka- opisati glavne značajke ljudskog vizualnog sustava; objasniti i primijeniti norme za kodiranje mirne slike JPEG i JPEG2000- objasniti osnovne algoritme koji se primjenjuju u kodiranju videa; odabrati parametre i primijeniti kodere za kodiranje videa prema MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263 i H.264 normama- razviti algoritme za obradu mirne slike i videa za različite primjene- opisati karakteristike govornog signala i ljudskog audio sustava; objasniti i usporediti osnovne algoritme za kodiranje govora i audia- odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijamaPredavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

3
Max

5
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- nabrojati i grupirati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia, te objasniti i primijeniti jedan ili više postupaka za kompresiju bez gubitaka- opisati glavne značajke ljudskog vizualnog sustava; objasniti i primijeniti norme za kodiranje mirne slike JPEG i JPEG2000- objasniti osnovne algoritme koji se primjenjuju u kodiranju videa; odabrati parametre i primijeniti kodere za kodiranje videa prema MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263 i H.264 normama- opisati karakteristike govornog signala i ljudskog audio sustava; objasniti i usporediti osnovne algoritme za kodiranje govora i audiaLaboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
45
ECTS

1.5
- razviti algoritme za obradu mirne slike i videa za različite primjene- odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijamaKonstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

5
Max

25
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- nabrojati i grupirati postupke za kompresiju mirne slike, videa i audia, te objasniti i primijeniti jedan ili više postupaka za kompresiju bez gubitaka- opisati glavne značajke ljudskog vizualnog sustava; objasniti i primijeniti norme za kodiranje mirne slike JPEG i JPEG2000- objasniti osnovne algoritme koji se primjenjuju u kodiranju videa; odabrati parametre i primijeniti kodere za kodiranje videa prema MPEG-2, MPEG-4 Visual, H.261, H.263 i H.264 normama- razviti algoritme za obradu mirne slike i videa za različite primjene- odabrati i primijeniti odgovarajuće kodere, protokole i parametre za prijenos multimedije u različitim aplikacijamaUsmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
210
Σ ECTS
7
Σ Max
100