Sveučilišni diplomski studij

Ak.g.2014./2015.2015./2016.2016./2017.2017./2018.

Nazad   Raspored   Engleski

Napredno programiranje DK1-03

ECTS 5 | P 30 | A 0 | L 15 | K 15 | ISVU 149762

Loomen obavijesti
Pregled svih Loomen obavijesti

Grupe studenata

Prikaži sve grupe na predmetu

Nastavnici na predmetu

HERCEG MARIJAN, nositelj
JOB JOSIP, nositelj

Ciljevi predmeta

Cilj predmeta je osposobiti studente za samostalan i discipliniran razvoj namjenske programske podrške primjenom dostupnih biblioteka i mehanizama koje nude programski jezici, operacijski sustavi i sklopovlje. Namjera je kod studenata razviti razumijevanje odnosa i ovisnosti između programske podrške i sklopovske arhitekture.

Uvjeti za upis predmeta

Ostvareni uvjeti za upis studija

Sadržaj

Zadaci namjenske programske podrške i njene posebnosti. Razvoj i ispitivanje namjenske programske podrške. Dublje upoznavanje s elementima programskog jezika C koji su od značaja za pisanje namjenske programske podrške: veličina i reprezentacija osnovnih tipova; varijable i njihova predstava u fizičkoj arhitekturi; mehanizmi zauzimanja memorije; funkcije; pokazivači; strukture, unije i adresno poravnanje; Prevođenje programskog koda. Sustavi za kontrolu verzija. Osnovne strukture podataka koje su česte kod namjenske programske podrške. Proširenja programskog jezika C za rad s namjenskim sustavima, specijalna proširenja prisutna kod nekih C prevoditelja.

Vrste izvođenja nastave

predavanjalaboratorijske vježbekonstrukcijske vježbe

Obveze studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Praćenje rada studenata

Definirano Okvirima kriterija ocjenjivanja studenata FERIT-a i stavkom 1.9

Osnovna literatura

1. Šribar, J; Motik, B. Desmistificirani C++, 3. Dopunjeno izdanje, 2010.

2. Heathfield, Richard; Lawrence, Kirby et al. C Unleashed, SAMS, 2000.

Pretraži literaturu

Dopunska literatura

1. C99 language standard, ISO/IEC 9899:TC3, ISO/IEC, 2007.

2. Richard Heathfield, Lawrence Kirby et al, C Unleashed, SAMS, 2000.

Način praćenja kvalitete i uspješnosti izvedbe kolegija

Provođenje sveučilišnih anketa o nastavnicima (pristup prema studentima, transparentnost kriterija, motivacija na
izvršavanje aktivnosti, jasnoća izlaganja, i sl.). Provođenje fakultetskih anketa o predmetima (nakon položenog predmeta
samoevaluacija studenata o usvojenim ishodima učenja, te o opterećenosti u usporedbi s ECTS-ima aktivnosti i predmeta
u cjelini).

Pregled ishoda učenja, nastavnih metoda i procjena ishoda učenja

Ishodi učenja:

1. Identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške.

2. Objasniti postupak prevođenja programskog koda.

3. Objasniti mehanizme zauzimanja memorije i njezinog učinkovitog korištenja.

4. Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu.

5. Identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste.

6. Ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje.Tablica ishoda vidljiva je samo na desktop verziji (min 600px širina pregleda)   Izvoz u Excel
Aktivnost studenta Broj radnih sati ECTS (Broj radnih sati/30) Ishod(i) učenja Nastavna
metoda
Metoda procjene Bodovi
Pohađanje
Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV)

30
ECTS
1
- Identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške.- Objasniti postupak prevođenja programskog koda.- Objasniti mehanizme zauzimanja memorije i njezinog učinkovitog korištenja.- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu.- Identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste.- Ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje.Predavanja (PR), Laboratorijske vježbe (LV), Konstrukcijske vježbe (KV) Evidentiranje nazočnosti. Minimum potreban za potpis iznosi:
70%

Ovim postotkom se definira i iznos Min za Broj radnih sati iz ove aktivnosti. Max za Broj radnih sati određen je studijskim programom.
Min

5
Max

10
Pisanje priprema za LV, analiza rezultata, te pisanje izvještaja Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu.- Identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste.- Ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje.Laboratorijske vježbe (LV) Provjera pripreme za LV, nadzor provođenja LV-a, provjera napisanih izvještaja Min

10
Max

20
Rješavanje problema zadanog na KV Broj radnih sati
30
ECTS

1
- Identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške.- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu.- Identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste.- Ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje.Konstrukcijske vježbe (KV) Vrednovanje rješenja za zadani problem Min

10
Max

20
Priprema za usmeni ispit i usmeno odgovaranje na pitanja Broj radnih sati
60
ECTS

2
- Identificirati posebnosti prevoditelja za ciljanu arhitekuru prilikom izrade namjenske programske podrške.- Objasniti postupak prevođenja programskog koda.- Objasniti mehanizme zauzimanja memorije i njezinog učinkovitog korištenja.- Razviti vlastito programsko rješenje zadanog jednostavnog problema za ciljanu arhitekturu.- Identificirati i ispraviti greške u namjenskoj programskoj podršci prilikom izrade iste.- Ispitati i analizirati razvijeno programsko rješenje.Usmeni ispit Provjera danih odgovora Min

25
Max

50
Σ Aktivnosti Σ Broj radnih sati
150
Σ ECTS
5
Σ Max
100