Opis i program studija

Na Elektrotehničkom fakultetu Osijek provode se tri poslijediplomska specijalistička studija:

Poslijediplomski specijalistički studiji ustrojeni su kako bi omogućili izobrazbu specijaliziranih stručnih kadrova u važnim strateškim područjima za razvoj regije, ali i cijele države. Poslijediplomski specijalistički studij u trajanju jednu i pol godine mogu upisati magistri inženjeri i diplomirani inženjeri  koji završetkom studija stječu zvanje sveučilišni/a specijalist/specijalistica struke.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju polaznici su osposobljeni za vođenje složenih projekata iz elektroenergetskih i industrijskih mreža, elektrana i postrojenja primjenom novih metoda, elektroenergetskih tehnologija s posebnim naglaskom na stručnu primjenu te su spremni razvijati i primjenjivati nove metode, modele i alate za analizu Elektroenergetske mreže u tržišnom okruženju. Studij proširuje i produbljuje znanja iz stohastičkih procesa u elektroenergetskim mrežama, proizvodnje, prijenosa i distribucije električne energije u tržišnom okruženju, novih distribuiranih izvora, inteligentnog upravljanja elektroenergetskim sustavom, elektrana i njihovih utjecaja na okoliš te povratnog utjecaja industrijskih i drugih trošila na elektroenergetsku mrežu.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Napredne komunikacijske tehnologije polaznici su osposobljeni za vođenje složenih projekata primjenom novih metoda i informacijsko-komunikacijskih tehnologija s posebnim naglaskom na stručnu primjenu te su spremni razvijati i primjenjivati nove tehnologije. Studij proširuje i produbljuje znanja iz stohastičkih procesa i primjene u komunikacijama, modernih arhitektura komunikacijskih mreža, naprednih sustava kodiranja i zaštite informacije, multimedijskih komunikacija te kvalitete usluge u različitim informacijskim i komunikacijskom mrežama.

Završetkom poslijediplomskog specijalističkog studija Procesno računarstvo polaznici su osposobljeni za vođenje složenih projekata primjenom novih metoda, računalnih i informacijsko-komunikacijskih tehnologija s posebnim naglaskom na stručnu primjenu te su spremni razvijati i primjenjivati nove tehnologije. Studij daje neophodna teorijska i praktična znanja iz primjenjive vjerojatnosti i statistike, dizajna modernih računalnih arhitektura i mrežnih tehnologija, modeliranja procesa temeljenog na  podacima, inteligentnih robotskih sustava, ugrađenih raspodijeljenih računalnih sustava, programskog inženjerstva, multimedijskih komunikacija te kvalitete usluge, uzimajući u obzir različite informacijske procese i primjene.

 

Detaljnije obavijesti mogu se dobiti u Studentskoj referadi, na telefon (031) 224 625 ili e-mail miriam.arambasic@ferit.hr