Obavijesti o završetku studija

Baza diplomskih i završnih radova

08.02.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Baza diplomskih i završnih radova od danas je javno dostupna na internetskim stranicama fakulteta i za goste i studente. Pozivamo sve studente i goste stranice da slobodno koriste bazu podataka radi pretraživanja već završenih, obranjenih ili radova u izradi, pri čemu je moguća pretraga po naslovu, autoru i mentoru, ali i cjelokupnom sadržaju završnih i diplomskih radova, uz napomenu da se za preuzimanje punih verzija završnih i diplomskih radova možete obratiti mentorima tih radova, koji imaju mogućnost preuzimanja punih tekstova. U nastavku pročitajte više o načinu pristupa bazi. Doc.dr.sc. Kruno Miličević Pomoćnik dekana za nastavu Bazi diplomskih i završnih radova možete pristupiti preko menija Studiji -> Baza diplomskih i završnih radova. Izuzev diplomskih radova dodiplomskog i stručnog studija (u bazi direktorij: "Nebolonjski" - Diplomski radovi - Dodiplomski studij i stručni studij), uz gotove sve ostale radove (u bazi direktoriji: "Bolonjski" - Završni radovi - Stručni studij, "Bolonjski" - Završni radovi - Preddiplomski studij, "Bolonjski" - Diplomski radovi - Diplomski studij) priložene su i elektroničke verzije radova u pdf-formatu kojima pristup imaju samo nastavnici Fakulteta. U bazi postoji i evidencija završnih i diplomskih radova koji su trenutno u izradi (u bazi direktoriji: "Bolonjski" - Završni radovi u izradi - Stručni studij, "Bolonjski" - Završni radovi u izradi - Preddiplomski studij, "Bolonjski" - Diplomski radovi u izradi - Diplomski studij). U slučaju nejasnoća i pitanja vezanih uz sučelje baze, molim vas da se obratite webmasteru na adresu dario.dosen@etfos.hr. U slučaju netočnih ili nepotpunih podataka u bazi, molim vas da se obratite knjižničarki na adresu zdravka.vranjes@etfos.hr.

⇦ Nazad na pregled obavijesti