Obavijesti o završetku studija

Novi prvostupnici Elektrotehničkog fakulteta

12.10.2010. | Kruno MiličevićPromovirajIspis

Odbor za završne i diplomske ispite na svojoj 16. sjednici održanoj 12. listopada 2010. godine donio je odluku o prihvaćanju svih ocjena mentora predanih završnih radova. Iskrene čestitke svim novim prvostupnicima Elektrotehničkog fakulteta u Osijeku. Svi prvostupnici mogu se od srijede, 13. listopada 2010. javiti svojim mentorima radi moguće dorade završnog rada i njegove konačne predaje. Naglašavam da napomenama mentori mogu pristupiti na Moodlu. Predsjednik Odbora za završne i diplomske ispite Doc.dr.sc. Kruno Miličević

P.S. Prema članku 10. Pravilnika o završnim i diplomskim ispitima:
"nakon što pristupnik ispravi Završni rad prema primjedbama Odbora, po jedan primjerak Završnog rada (koji mora sadržavati i elektroničku verziju pohranjenu na CD-u ili DVD-u) uvezan u meki ili spiralni uvez predaje mentoru i Studentskoj službi."

⇦ Nazad na pregled obavijesti