Pregled svih obavijesti

Tema za diplomski rad

21.01.2021. | Inchoo d.o.o.PromovirajIspis

Više informacija na: https://stup.ferit.hr/2021/01/21/tema-za-diplomski-rad/?utm_source=rss&utm_medium=rss&utm_campaign=tema-za-diplomski-rad

Rad na temu "Web trgovina za prodaju sportske opreme zasnovana na sustavu personaliziranih preporuka" sumentorirat će prof.dr.sc. Goran Martinović (FERIT) i Ivan Matozan (Inchoo). 

U teorijskom dijelu diplomskog rada potrebno je analizirati i opisati izazove i mogućnosti sustava web trgovine, te sustava stvaranja preporuka s naglaskom na primjenu u web trgovini. U radu treba uvažiti potrebu stvaranja korisničkog računa s postojećih platformi na kojima korisnik već ima račun, upravljanje narudžbama, popustima, programom vjernosti i nagrađivanja korisnika, obavješćivanja korisnika, specifičnosti prodaje sportske opreme i sportskih aktivnosti, potrebe za personaliziranim pristupom kupcu i sportu kojim se bavi, primjenu povećane razine sigurnosti korisnika, te načela lokalizacije. Na temelju navedenih zahtjeva i mogućnosti, treba predložiti model, arhitekturu i dizajn web trgovine za prodaju sportske opreme, te postupke višekriterijskog stvaranja personaliziranih preporuka zasnovanih na hibridnim pristupima. Navedeni web sustav treba programski ostvariti korištenjem prikladnih programskih tehnologija, jezika i razvojne okoline za agilni razvoj, te ga ispitati i analizirati za odgovarajuće sportove, profile korisnika, skupine proizvoda, scenarije korištenja i s gledišta korisničkog iskustva.

⇦ Nazad na pregled obavijesti