Pregled svih obavijesti

Školarina za studente koji upisuju apsolventsku godinu 2019./2020.

28.01.2019. | Tomislav ZAKOM Matić PromovirajIspis

Prema odluci Fakultetskog vijeća iz rujna 2017. godine koja se primjenjivala od upisa 2018./2019. akademske godine, uvjet za zadržavanje statusa redovitog studenta je da studenti imaju položeno najmanje 24 ECTS-a zadnje godine studija, te položene sve ispite prethodnih godina studija. Prema odluci Fakultetskog vijeća iz siječnja 2019. godine, ako zadrže status redovitog studenta, studenti školarinu plaćaju po linearnom modelu. Ova se odluka primjenjuje od ak. godine 2019./2020., tj. za studente koji bi tada upisivali apsolventsku godinu.

I za ove studente vrijedi uvjet iz sveučilišnog Pravilnika koji se odnosi na sve studente da pravo redovitog studiranja gube 8. padom na ispitu, tj. student ne može upisati apsolventsku u statusu redovitog studenta ako je prije toga pao 8. put na nekom ispitu, pa i tijekom ak. godine prije upisa apsolventske, jer je zapravo već u trenutku pada izgubio pravo redovitog studiranja, pa onda ne može "kasnije" upisati apsolventsku u statusu redovitog studenta (u vezi broja izlazaka v. važnu napomenu u zadnjem pasusu točke D4.).

⇦ Nazad na pregled obavijesti