Novosti i događanja

JAVNI NATJEČAJ ZA SUFINANCIRANJE PROJEKATA OBNOVLJIVIH IZVORA ENERGIJE

01.04.2015. | Tihana Vajnand Gusić PromovirajIspis

Fond za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost objavio je Javni natječaj za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije.

Predmet Javnog natječaja dodjela je sredstava Fonda za zaštitu okoliša i energetsku učinkovitost za sufinanciranje projekata obnovljivih izvora energije za:

- suproizvodnju -  toplinske, rashladne i električne energije (trigeneracija) te toplinske i električne energije (kogeneracija)

-proizvodnju - električne energije, toplinske7rashladne energije i čvrstih biogoriva

Sredstva fonda dodjeljivat će se: jedinicama lokalne i područne (regionalne) samouprave,  javnim ustanovama koje su proračunski korisnici državnog ili JLP(R)S proračuna  i  ostalim pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo (kao obveznici poreza na dobit ili na dohodak).

Fond će dodjeljivati: 1. pomoći do 1.400.000 kn JLP(R)S i javnim ustanovama 2.subvencije do 1.400.000 kn pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo i 3.zajmove do 7.000.000 kn JLP(R)S, javnim ustanovama, pravnim osobama koje vode profitno računovodstvo.

Više o natječaju na stranicama Fonda

Prijavni obrazac i ostala dokumenatcija dostupni su na stranici: http://www.fzoeu.hr/hrv/index.asp?s=natjecajifzoeu

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti