Novosti i događanja

PRVI DODATNI NATJEČAJ ZA DODJELU FINANCIJSKIH POTPORA U OKVIRU ERASMUS+ PROGRAMA – Ključna aktivnost 1 (INDIVIDUALNA MOBILNOST NASTAVNOG I NENASTAVNOG OSOBLJA)

13.11.2014. | Tihana Vajnand PromovirajIspis

U okviru ERASMUS+ Programa – Ključne aktivnosti 1, Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljuje Prvi Dodatni Natječaj za dodjelu financijskih potpora nastavnom i nenastavnom osoblju za boravak na inozemnim ustanovama. Svrha boravka na inozemnoj ustanovi za nastavno osoblje je održavanje nastave ili stručno usavršavanje, te za nenastavno osoblje stručno usavršavanje. Osnovni ciljevi Erasmus+ mobilnosti su: stjecanje novih iskustava u području visokoškolskog obrazovanja, jezika i kulture; promicanje suradnje između visokoškolskih ustanova; stjecanje novih znanja i vještina koje su važne za obavljanje aktivnosti na postojećem radnom mjestu te doprinos stvaranju Europskog prostora visokog obrazovanja.


Na natječaj se mogu prijaviti svi članovi nastavnog ili nenastavnog osoblja Sveučilišta u Osijeku koji su na Sveučilištu u Osijeku zaposleni temeljem ugovora o radu, te vanjski suradnici Sveučilišta u Osijeku koji imaju važeći Ugovor o djelu sklopljen sa Sveučilištem u Osijeku. Na Prvi Dodatni Natječaj ne mogu se prijaviti osobe koje su prihvaćene u Erasmus+ Program mobilnosti u okviru Natječaja provedenog u lipnju 2014. Pristupnici moraju imati hrvatsko državljanstvo ili državljanstvo neke druge države sudionice Erasmus+ Programa. Nastavnici koji se prijavljuju za aktivnost održavanja nastave trebaju imati znanstveno-nastavno zvanje, umjetničko-nastavno zvanje ili nastavno zvanje. Zaposlenici u statusu znanstvenog novaka ili asistenta mogu se prijaviti za aktivnost održavanja nastave uz uvjet da su na matičnoj sastavnici uključeni u izvedbu nastave. Za aktivnost stručnog usavršavanja pristupnici na natječaj mogu biti članovi nastavnog i nenastavnog osoblja.


Važeće razdoblje za realizaciju Erasmus+ mobilnosti u okviru Prvog Dodatnog Natječaja je 01. siječnja 2015. – 30. rujna 2015.

Upute za prijavu na Prvi Dodatni Natječaj i prijavni obrasci sastavni su dio predmetnog Natječaja i dostupni su na web stranici Sveučilišta u Osijeku www.unios.hr ili na zahtjev u Službi za međunarodnu i međusveučilišnu suradnju Sveučilišta u Osijeku (tel: 031 224 171).

ROK ZA PRIJAVU:
08. prosinca 2014.

⇦ Nazad na pregled obavijesti