Novosti i događanja

Erasmus+ – Poziv na podnošenje prijedloga za 2015. godinu (EAC/A04/2014)

31.10.2014. | Tihana Vajnand Gusić PromovirajIspis

Vrsta natječaja: Bespovratna sredstva
Država: EU 27, Pridružene države, Hrvatska, Makedonija, Turska
Tema/sektor: Mladi, Obrazovanje

Datum otvaranja natječaja: 02.10.2014.
Iznosi sredstava €: 1.736.400.000

Prijavitelji: Tijela državne uprave izuzev Vlade i ministarstava, Udruge, Fakulteti, Neformalna udruženja i inicijative, Ministarstva, Osnovne škole, Srednje škole

 

1.Uvod i ciljevi
Ovaj poziv na podnošenje prijedloga temelji se na Uredbi (EU) br. 1288/2013 Europskog parlamenta i Vijeća od 11. prosinca 2013. o uspostavi programa „Erasmus+”: programa Unije za obrazovanje, osposobljavanje, mlade i sport, kao i na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2014. godinu – Međunarodna dimenzija visokog obrazovanja (naslov 4.) te na godišnjem programu rada Erasmusa+ za 2015. godinu. Programom Erasmus+ obuhvaćeno je razdoblje 2014.–2020. Posebni ciljevi programa Erasmus+ navedeni su u člancima 5., 11. i 16. Uredbe.

Ovim su pozivom na podnošenje prijedloga obuhvaćene sljedeće aktivnosti programa Erasmus+:

Ključna aktivnost 1 (KA1) – obrazovna mobilnost pojedinaca:
 Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
— Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus
— Događaji velikih razmjera europske volonterske službe

Ključna aktivnost 2 (KA2) – suradnja za inovacije i razmjenu dobre prakse:
 Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih
— Koalicije znanja

— Koalicije sektorskih vještina
— Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja
— Jačanje kapaciteta u području mladih

Ključna aktivnost 3 (KA3) – podrška reformi politike:
— Strukturirani dijalog: sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih
Aktivnosti Jean Monnet
— Katedre Jean Monnet
— Moduli Jean Monnet
— Centri izvrsnosti Jean Monnet
— Potpora Jean Monnet ustanovama i udrugama
— Mreže Jean Monnet
— Projekti Jean Monnet

Sport:
— Zajednička partnerstva u području sporta
— Neprofitni europski sportski događaji

Za financiranje u okviru programa Erasmus+ mogu se prijaviti sva javna i privatna tijela koja djeluju u području obrazovanja, osposobljavanja, mladih i sporta. Nadalje, skupine mladih koje su aktivne u radu s mladima, ali ne nužno u okviru organizacija mladih, mogu se prijaviti za financiranje za obrazovnu mobilnost mladih osoba i radnika te za strateška partnerstva u području mladih.

Ukupni proračun dodijeljen ovome pozivu na podnošenje prijedloga iznosi 1.7 milijardi eura:
Obrazovanje i osposobljavanje: 1.5 milijardi eura
Mladi: 171 milijuna eura
Jean Monnet: 11 milijuna eura
Sport: 16 milijuna eura

ROKOVI ZA PODNOŠENJE PROJEKTNIH PRIJEDLOGA:

Rokovi za podnošenje prijava navedeni u nastavku istječu u 12:00 (podne) prema briselskom vremenu.

Ključna aktivnost 1
Mobilnost pojedinaca u području mladih - 4. veljače 2015.
Mobilnost pojedinaca u području obrazovanja i osposobljavanja - 4. ožujka 2015.
Mobilnost pojedinaca u području mladih - 30. travnja 2015.
Mobilnost pojedinaca u području mladih - 1. listopada 2015.
Zajednički magistarski studiji Erasmus Mundus - 4. ožujka 2015.
Događaji velikih razmjera europske volonterske službe - 3. travnja 2015. 

Ključna aktivnost 2
Strateška partnerstva u području mladih - 4. veljače 2015.
Strateška partnerstva u području obrazovanja, osposobljavanja i mladih - 30. travnja 2015.
Strateška partnerstva u području mladih - 1. listopada 2015.
Koalicije znanja/sektorskih vještina - 26. veljače 2015.
Jačanje kapaciteta u području visokog obrazovanja - 10. veljače 2015.
Jačanje kapaciteta u području mladih - 3. travnja 2015.2. rujna 2015.

Ključna aktivnost 3
Sastanci mladih i donositelja odluka u području mladih - 4. veljače 2015 - .30. travnja 2015. - 1. listopada 2015


Aktivnosti Jean Monnet
Katedre, moduli, centri izvrsnosti, potpora ustanovama i udrugama, mreže, projekti - 26. veljače 2015.

Detaljni uvjeti ovog poziva na podnošenje prijedloga, uključujući prioritete, mogu se pronaći u vodiču programa Erasmus+ na sljedećoj internetskoj adresi:
http://ec.europa.eu/programmes/erasmus-plus/discover/guide/index_en.htm

 

 
⇦ Nazad na pregled obavijesti