Novosti i događanja

GP: izv. prof. dr. sc Zdravka Praunseisa "Procedura mehanike loma za određivanje mehaničkih svojstava homogenih i heterogenih materijala"

30.04.2019. | Ana Šokčević PromovirajIspis

Pozivamo studente i djelatnike FERIT-a na gostujuće predavanje izv. prof. dr. sc. Zdravka Praunseisa pod nazivom "Procedura mehanike loma za određivanje mehaničkih svojstava homogenih i heterogenih materijala".

 

Gostujuće predavanje će se održati 7. svibnja 2019., u sklopu kolegija Materijali i tehnološki postupci  s početkom u 13:15 sati, predavaonica 2-14, K. Trpimira 2b FERIT-a u Osijeku.

 

KRATAK SADRŽAJ PREDAVANJA:

 

Prezentiran će biti sistematičan lomno mehanički pristup za eksperimentalno određivanje osnovnih mehaničkih svojstava homogenih materijala (čelika, aluminija i njegovih legura, bakra i njegovih legura, titana i njegovih legura, polimera, keramike, itd) te heterogenih materijala (zavareni spojevi, lemljeni spojevi, lijepljeni spojevi) sa posebnim osvrtom na određivanje lomne žilavosti materijala i spojeva za praktičnu upotrebu u industriji. Eksperimentalna procedura, će biti ilustrirana sa istraživačkom opremom laboratorija za Energetski menadžment i inženjering na Institutu za energetiku u Krškom.

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti