Novosti i događanja

Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađega istraživača

05.01.2018. | Tanja Ember PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, raspisuje

NATJEČAJ

 1. za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto mlađega istraživača za rad na projektu „DATACROSS – Napredne metode i tehnologije u znanosti o podacima i kooperativnim sustavima – KK.01.1.1.01.0009“ EFRR – poziv: Vrhunska istraživanja Znanstvenih centara izvrsnosti“, referentna oznaka: KK.01.1.1.01. na određeno vrijeme do završetka projekta, u punom radnom vremenu

Pristupnici natječaju za izbor na radno mjesto mlađega istraživača, pored općih uvjeta propisanih Zakonom o radu, obvezni su ispunjavati i sljedeće uvjete:

 • završen diplomski sveučilišni studij elektrotehnike, računarstva ili matematike;
 • prosječna ocjena završenoga preddiplomskoga i diplomskoga sveučilišnoga studija najmanje 3,8;
 • uvjete za upis na poslijediplomski sveučilišni studij Elektrotehnika na Fakultetu elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek;
 • znanje engleskog jezika.

Dodatno će se vrednovati:

 • dosadašnja priznanja, nagrade i sl.;
 • sudjelovanje u znanstveno-istraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama;
 • motiviranost za rad na projektu.

S pristupnicima natječaja obavit će se provjera znanja engleskoga jezika i vještina potrebnih za obavljanje poslova i zadaća na projektu.

Uz prijavu na natječaj, pristupnici natječaju obvezni su priložiti:

 • životopis;
 • presliku diplome o završenome diplomskome sveučilišnome studiju;
 • prijepise ocjena s prosjekom na preddiplomskome i diplomskome studiju ili preslike dopunske isprave o studiju (diploma supplement) na preddiplomskome i diplomskome studiju;
 • dokaze o dosadašnjim priznanjima, nagradama i sl.(ako je primjenjivo);
 • dokaze o sudjelovanje u znanstveno-istraživačkome radu, objavljeni radovi, osobna izlaganja na znanstvenim konferencijama.(ako je primjenjivo);
 • motivacijsko pismo.

Prijavi na natječaj obvezno se prilaže dokumentacija u dvama primjercima i u elektroničkome obliku na CD-u.

Na natječaj se mogu javiti osobe obaju spolova. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati. O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskome roku.

Prijave pristupnika na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku 15 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek,  Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom „prijava na natječaj- mlađi istraživač“ preporučeno poštom.

 

                                                                                                       Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

                                                                            Fakultet elektrotehnike, računarstva  i  informacijskih tehnologija Osijek

⇦ Nazad na pregled obavijesti