Novosti i događanja

Obavijest o izboru i prijamu – Natječaj objavljen 20. listopada 2017. godine

22.12.2017. | Tanja Ember PromovirajIspis

 

Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u suradničkome zvanju asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu za elektrostrojarstvo, da je temeljem Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologiju Osijek od 19. prosinca 2017. (KLASA: 003-06/17-03/03, URBROJ: 2158/80-01-17-250) izabran pristupnik Andrej Brandis, magistar inženjer elektrotehnike.

                                                                                                                                                              Mirica Knežević, dipl. iur.

 

                                                                                             

...

⇦ Nazad na pregled obavijesti