Novosti i događanja

Obavijest o izboru i prijamu – Natječaj objavljen 27. rujna 2017. godine

22.11.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

 

Obavještavaju se pristupnici na Natječaj za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste – stručni savjetnik u sustavu znanosti i visokog obrazovanja iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu, da je temeljem Odluke Fakultetskog vijeća Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologiju Osijek od 14. studenog 2017. (KLASA: 003-06/17-03/03, URBROJ: 2158/80-01-17-228) izabran pristupnik Dalibor Buljić, diplomirani inženjer elektrotehnike.

 

                                                           Mirica Knežević, dipl. iur.

⇦ Nazad na pregled obavijesti