Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam

22.11.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

 NATJEČAJ

 1. za izbor i prijam jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto  I. vrste u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika  na određeno vrijeme u punom radnom vremenu u Zavodu  za komunikacije;

 2. za izbor i prijamjednoga zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto I. vrste u nastavno zvanje višega predavača i nastavno radno mjesto višega predavača iz znanstvenoga područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu na Zavodu za  elektrostrojarstvo;

 3. za izbor jednog nastavnika u naslovno znanstveno-nastavno zvanje docenta iz znanstvenog područja Društvenih znanosti, znanstvenog polja ekonomija, znanstvene grane organizacija i menadžment.

   

  Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu (NN br. 93/14.).

   

  Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati uvjete propisane člancima 43. i 97. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07. – Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. – Odluka USRH i 60/15. – Odluka USRH) i posebne uvjete propisane člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr). Pristupnici na natječaj pod točkom 1.  obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu 4. – Prijava na natječaj za izboru u suradničko zvanje i suradničko radno mjesto asistenta koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta  (www.etfos.unios.hr).

   

  Pristupnici na natječaj pod točkom 2. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 98. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. - Odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14. - Odluka USRH i 60/15. - Odluka USRH), uvjete propisane odlukom Rektorskoga zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u nastavna zvanja i uvjete propisne člankom 27. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr). Pristupnici na natječaj pod točkom 2. obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 3. - Prijava na natječaj za izbor u nastavno zvanje i odgovarajuće radno mjesto, koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr).

   

  Pristupnici na natječaj  pod točkom 3. moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 93.  Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ br. 123/03., 198/03., 105/04., 174/04., 2/07.-Odluka USRH, 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.-Odluka USRH), uvjete propisane Odlukom Rektorskog zbora o nužnim uvjetima za ocjenu nastavne i stručne djelatnosti u postupku izbora u znanstveno-nastavna zvanja i uvjete propisane člankom 13. Pravilnikom o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr). Pristupnici na natječaj pod točkom 3. obvezni su priložiti dokumentaciju  prema Obrascu 7. – Prijava na natječaj za izbor u naslovno znanstveno-nastavno zvanje koji je objavljen na mrežnoj stranici Fakulteta (www.etfos.unios.hr).

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola. Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

Sve informacije o provedbi natječajnog postupka (poziv na testiranje/razgovor, obavijest o rezultatima natječaja, i dr.) bit će javno objavljene na mrežnoj stranici Fakulteta.

Prijave na natječaj s dokumentacijom  pod točkama 1. i 2. dostavljaju se u roku 30 dana od objave natječaja, a pod točkom 3. dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj pod točkom ______”, preporučeno poštom.

 

Svi pristupnici natječaja obavještavaju se o rezultatima natječaja najkasnije u roku od 15 dana od dana njegova završetka.

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici natječaja su izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

 

                                             

                                                                       Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku
                                                                       Fakultete elektrotehnike, računarstva i
                                                                       informacijskih tehnologija Osijek

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti