Novosti i događanja

Naječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta

24.03.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis


 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva  i informacijskih tehnologija Osijek  raspisuje

 

NATJEČAJ

 

za izbor jednog zaposlenika/zaposlenice u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta iz znanstvenog područja Tehničkih znanosti, znanstvenog polja elektrotehnika, znanstvene grane elektrostrojarstvo u radnom odnosu na određeno vrijeme (rad na posebnom programu u trajanju od 8 mjeseci) u punom radnom vremenu

 

Svi pristupnici moraju ispunjavati opće uvjete propisane Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

Pristupnici natječaja moraju ispunjavati uvjete propisane člankom 97. Zakonom o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju („Narodne novine“ broj 123/03., 198/03., 105/04., 2/07. – odluka USRH, 174/04., 46/07., 45/09., 63/11., 94/13., 139/13., 101/14.-Odluka USRH i 60/15.– Odluka USRH) i uvjete utvrđene člankom 41. Pravilnika o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku. Pravilnik o provedbi postupka izbora/reizbora u zvanja i na i na odgovarajuća radna mjesta Sveučilišta Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta  (www.etfos.unios.hr).

Uz prijavu na natječaj obvezni su priložiti dokumentaciju prema Obrascu br. 4. – Prijava na natječaj za izbor u suradničko zvanje asistenta i suradničko radno mjesto asistenta. Obrazac br. 4 objavljen je na mrežnoj stranici Fakulteta ((www.etfos.unios.hr).

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

Prijave na natječaj s dokumentacijom podnose se u roku od 30 dana od dana objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom „Za natječaj-asistent“.

Prijavom na Natječaj, pristupnici Natječaja su izričito suglasni da Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek  kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

 

 

 

                 

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti