Novosti i događanja

Natječaj za izbor i prijam zaposlenika-ožujak 2017.

10.03.2017. | Mirica Knežević PromovirajIspis

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku,  Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek raspisuje

NATJEČAJ

za izbor i prijam:

1. jednog zaposlenika/zaposlenice na položaj I. vrste, voditelj Odjeljka za međunarodnu suradnju, znanstvene i stručne projekte, u radni odnos na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

2. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme u punom radnom vremenu;

3. jednog zaposlenika/zaposlenice na radno mjesto II. vrste - viši laborant na neodređeno vrijeme na 50% radnog vremena.

Svi pristupnici na natječaj moraju ispunjavati opći uvjet propisan Zakonom o radu („Narodne novine“ br. 93/14.).

 

Pristupnici na natječaj pod točkom 1. moraju ispunjavati posebne uvjete:

 • završen integrirani preddiplomski i diplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij iz područja Društvenih znanosti;

 • tri godine radnog iskustva u struci;

 • znanje engleskog jezika.

   

Pristupnici na natječaj prilažu:

 • < >

  presliku diplome;

 • dokaz o državljanstvu;

 • dokaz o radnom iskustvu (potvrda, preslika ugovora o radu ili drugi odgovarajući dokaz o vrsti poslova i trajanju radnog odnosa);

 • elektronski zapis o podacima osiguranja Hrvatskog zavoda za mirovinsko osiguranje (e-radna knjižica).

   

Pristupnici na natječaj pod točkama 2. i 3. moraju ispunjavati poseban uvjet:

 • stručni studij, preddiplomski sveučilišni studij ili diplomski sveučilišni studij iz područja Tehničkih znanosti, polja računarstvo ili polja elektrotehnika

   

Pristupnici na natječaj prilažu:

 • < >

  presliku diplome;

 • dokaz o državljanstvu.

   

Na prijavi za natječaj obvezno je naznačiti točku i naziv radnog mjesta na koje se  pristupnik prijavljuje.

Na natječaj se mogu javiti osobe oba spola.

Nepravovremene i nepotpune prijave neće se razmatrati.

 

Prijave na natječaj s dokumentacijom dostavljaju se u roku od 8 dana od objave natječaja na adresu: Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek, Kneza Trpimira 2B, 31000 Osijek, s naznakom “Za natječaj pod točkom _________“.

 

S pristupnicima natječaja koji ispunjavaju uvjete natječaja bit će obavljeno testiranje/razgovor radi provjere znanja bitnog za obavljanje poslova za koje je raspisan natječaj.

Za pristupnike koji ne pristupe testiranju/razgovoru prema pozivu za testiranje/razgovor smatrat će se da su povukli prijavu na natječaj i neće se više smatrati pristupnikom natječaja. Poziv za testiranje/razgovor bit će objavljen na web stranici Fakulteta https://www.etfos.hr/.

 

O rezultatima natječaja pristupnici će biti obaviješteni u zakonskom roku.

 

 

Podnošenjem prijave na natječaj, pristupnici su natječaja izričito suglasni da Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku, Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek kao voditelj zbirke osobnih podataka može prikupljati, koristiti i dalje obrađivati podatke u svrhu provedbe natječajnog postupka sukladno odredbama Zakona o zaštiti osobnih podatka („Narodne novine“ br. 106/12. - pročišćeni tekst).

 

 

 

u

Sveučilište Josipa Jurja Strossmayera u Osijeku

Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek

 

 

 

⇦ Nazad na pregled obavijesti