Stručna praksa

OSNOVNE INFORMACIJE  |  PREDDIPLOMSKI STRUČNI STUDIJ  |  DIPLOMSKI SVEUČILIŠNI STUDIJ  |  KONTAKT

Stručna praksa je sastavni dio programa obrazovanja na preddiplomskim stručnim studijima i na diplomskim sveučilišnim studijima Fakulteta elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek u trajanju 200 sati te se vrednuje s 9 ECTS bodova, a izvodi se u industrijskim pogonima, poduzećima, organizacijama ili ustanovama gdje postoji mogućnost da student primijeni znanja stečena na Fakultetu te razvija inženjerska znanja iz prakse. Nakon odrađene stručne prakse kao obveznog kolegija, student mora prijaviti ispit preko Studomata u ISVU sustav.
Studenti se za stručnu praksu mogu prijaviti, u pravilu, u sljedećim rokovima/ciklusima:

✓ za ciklus 1.: od 01. rujna do 10. rujna
✓ za ciklus 2.: od 16. studenog do 25. studenog
✓ za ciklus 3.: od 01. svibnja do 10. svibnja.

Na praksu se moraju prijaviti studenti koji prethodno nisu odradili stručnu praksu, i to na najmanje jedno mjesto za tekući ciklus prijave. Pritom se studenti mogu prijaviti za najviše deset mjesta za stručnu praksu, te za svako prijavljeno mjesto odabrati više mogućih datuma početka odrađivanja ako je to bilo ponuđeno od strane koordinatora aktivnosti.

Na praksu se za ciklus 1 mogu prijaviti studenti koji su upisali predzadnju godinu studija, te pritom imaju uvjet za upis više godine studija, tj. imaju položenih najmanje 48 ECTS-a predmeta tekuće studijske godine te sve ECTS-e prethodnih studijskih godina.

Za cikluse 2. i 3. iz članka 5. Pravilnika mogu se prijaviti studenti koji su prvi put upisali zadnju godinu studija.
 

Pod vodstvom mentora student završne godine preddiplomskih stručnih studija se treba upoznati s radnom sredinom davatelja prakse, organizacijskom strukturom proizvodno-poslovnog procesa, treba upoznati proizvodnu tehnologiju i zaštitu na radu te aktivno sudjelovati u inženjerskim poslovima. Student je za vrijeme rada na stručnoj praksi dužan poštivati stručna, tehnološka, pravila zaštite na radu, kao i druga pravila koja vrijede kod davatelja prakse.

NOSITELJI kolegija stručna praksa:

Mr. sc. DRAŽEN DORIĆ
Izv. prof. dr. sc. VANJA MANDRIĆ RADIVOJEVIĆ

Pod vodstvom mentora student završne godine diplomskih sveučilišnih studija se treba upoznati s radnom sredinom davatelja prakse, organizacijskom strukturom proizvodno-poslovnog procesa, treba upoznati proizvodnu tehnologiju i zaštitu na radu te aktivno sudjelovati u inženjerskim poslovima. Student je za vrijeme rada na stručnoj praksi dužan poštivati stručna, tehnološka, pravila zaštite na radu, kao i druga pravila koja vrijede kod davatelja prakse.

NOSITELJI kolegija stručna praksa:

Izv. prof. dr. sc. HRVOJE GLAVAŠ
Izv. prof. dr. sc. JOSIP JOB
Izv. prof. dr. sc. TOMISLAV KESER
Izv. prof. dr. sc. SLAVKO RUPČIĆ

Ured za karijerno savjetovanje i razvoj karijera


Prostorija: T1-12 (Trpimirova 1. kat)
Telefon: 031 224 688
E-mail: kas@ferit.hr 
Konakt osoba: Ana Šokčević, prof.
 

Prijavi se u sustav

Dokumenti

Stručna praksa - Dokumenti stručne prakse:

ferit@ferit.hr    © 2020 Fakultet elektrotehnike, računarstva i informacijskih tehnologija Osijek